ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Article Details 

Κατάλογος σελίδων » Article Details
Submit Link | Latest Links | Latest Articles | Submit Article | Top Hits  
Login | Register
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Date Added: April 08, 2009 09:29:20 AM
Author: gekoum
Author's Website: ΙΔΡΥΜΑ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"
Category: Υγεία & Ιατρική: Αποκατάσταση Αναπήρων
Το Κέντρο ΘΕΟΤΟΚΟΣ είναι μη κερδοσκοπικό πλαίσιο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που λειτουργεί από το 1963. Απευθύνεται σε παιδιά και νέους έως 25 ετών με Νοητική Υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες.

Με ιδιαίτερο προσανατολισμό στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» , το οποίο ασχολείται τα τελευταία 45 έτη με την Νοητική Υστέρηση , παρουσιάζει δυναμικά και με απλό τρόπο στον ιστοχώρο τη διάσταση της νοητικής υστέρησης και τις δυνατότητες αντιμετώπισης του προβλήματος. Επιδιώκει δε μέσα από τις ιστοσελίδες της , οι οποίες είναι απόλυτα συμβατές με τους στόχους της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας μέσα στα πλαίσια του έτους Αναπήρων , να δημιουργήσει μια εικονική κοινότητα επικοινωνίας.Η Πύλη εμπεριέχει βασικά τα εξής:

* Εξελικτική παρουσίαση των προγραμμάτων για την Νοητική Υστέρηση από την προσχολική έως και την υποστηριζόμενη εργασία στο Ίδρυμα ΘΕΟΤΟΚΟΣ
* Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη με Δοκίμια ενημέρωσης για την Νοητική Υστέρηση
* Διαδικτυακές Δημοσκοπήσεις με συναφές θεματολόγιο.
* Διαδικτυακή αρχική και εξ αποστάσεως καταγραφή του προβλήματος.
* Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις παροχές των ατόμων με Νοητική Υστέρηση ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας
* Ιστοχώρους Επικοινωνίας για ευαισθητοποίηση και προώθηση σε θέματα ενίσχυσης συνεργασίας ενδιαφερομένων , ανταλλαγής εμπειριών και συζήτησης σε θέματα δικαιωμάτων και ισότητας ευκαιριών.

Η Γνωσιακή Πύλη απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών του Ελλαδικού χώρου και ιδιαιτέρως στις πιο κάτω αναφερόμενες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες εμπλέκονται εξελικτικά στην πορεία ενός νοητικά υστερούντα ατόμου:

* Στους ίδιους τους γονείς των ατόμων με νοητική υστέρηση λόγω της διαπίστωσης ότι πολλά δεν είναι αυτονόητα
* Στους ειδικούς του χώρου οι οποίοι χρίζουν ολοκληρωμένης γνώσης και νέας πληροφορίας
* Στους μαθητές και φοιτητές της χώρας οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το θέμα
* Στους υποψήφιους και μη εργοδότες οι οποίοι εμπλέκονται στην υποστηριζόμενη εργασία.
* Στους Κοινωνικούς Εταίρους, την πολιτεία, τους ΜΚΟ και γενικά σε συναφείς συλλόγους και ενδιαφερομένους.

Ειδικότερα και σε σχέση με το έργο η Γνωσιακή Πύλη καλύπτει:

* Ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για προστασία από τις διακρίσεις και πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους ισότιμα.
* Ενθάρρυνση του προβληματισμού και της συζήτησης όσον αφορά τα μέτρα που απαιτούνται για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη
* Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την ορθή πρακτική και τις αποτελεσματικές στρατηγικές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
* Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, ιδίως των κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των κοινωνικών υπηρεσιών, του ιδιωτικού τομέα, των ενδιαφερομένων συλλόγων, των ομάδων εθελοντικής παροχής υπηρεσιών, των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
* Βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με την αναπηρία και η προώθηση της θετικής παρουσίασης των ατόμων με αναπηρία
* Την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά το δικαίωμα των παιδιών και των νέων με αναπηρία να έχουν ισότιμη εκπαίδευση ώστε να ευνοείται και να υποστηρίζεται η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία και να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των μαθητών και των σπουδαστών με αναπηρία στα κανονικά ή ειδικά ιδρύματα.

Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται για αρχική αξιολόγηση από διεπιστημονική ομάδα του κέντρου, μετά από δικό τους αίτημα ή παραπομπή από άλλες κοινωνικές υπηρεσίες.

Το "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" είναι πιστοποιημένο Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΕΚΕΠΙΣ (Αριθ. Πιστοπ. 13551)ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΣ:Ειδική αγωγή και εκπαίδευση - Ειδική Επαγγελματική Κατάρτιση - Προώθηση στην Υποστηριζόμενη Εργασία