Κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς - Details

Link Details 

Κατάλογος Σελίδων way.gr » Listing Details
Submit Link | Latest Links | Latest Articles | Submit Article | Top Hits  
Login | Register
ID:1033
Title:Κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς - http://kpe-kastor.kas.sch.gr/
Thumbnail:Κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς
Pagerank:
PR: 4
Description:Ο δικτυακός τόπος του ΚΠΕ Καστοριάς παρέχει πληροφορίες για το ρόλο, τις δραστηριότητες, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το περιέχομενο και τους στόχους των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.
Category:Εκπαίδευση & Εργασία: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Date Added:April 25, 2002 10:20:51 PM
Number Hits:94
Tags: