Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΑΣΕΠ - K.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - Details

Link Details 

Κατάλογος Σελίδων way.gr » Listing Details
Submit Link | Latest Links | Latest Articles | Submit Article | Top Hits  
Login | Register
ID:10808
Title:Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΑΣΕΠ - K.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - http://www.kpapaioannou.gr
Thumbnail:Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΑΣΕΠ - K.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Pagerank:
PR: 4
Description:Πανεπιστημιακά φροντιστήρια για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών, δημοσίου, υπουργείου οικονομικών, εθνικών σχολών δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, σεμινάρια λογιστών, ΦΠΑ, ΚΒΣ, ECDL.
Category:Εκπαίδευση & Εργασία: Φροντιστήρια
Date Added:October 30, 2009 08:39:30 AM
Number Hits:119
Tags: