Διανομή, Κυκλοφορία & Διαχείριση Τύπου DMG Press - Details

Link Details 

Κατάλογος Σελίδων way.gr » Listing Details
Submit Link | Latest Links | Latest Articles | Submit Article | Top Hits  
Login | Register
ID:13035
Title:Διανομή, Κυκλοφορία & Διαχείριση Τύπου DMG Press - http://www.dmgpress.gr
Thumbnail:Διανομή, Κυκλοφορία & Διαχείριση Τύπου DMG Press
Pagerank:
PR: 3
Description:Η DMG Press Consulting δραστηριοποιείται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες κυκλοφοριακής διαχείρισης, ελέγχων φυσικών επιστροφών, δειγμάτων πωλήσεων καθώς και επεξεργασίας στοιχείων πώλησης εκδοτικών προϊόντων.
Category:Ειδήσεις & ΜΜΕ: Τύπος
Date Added:December 15, 2010 03:24:25 PM
Number Hits:3
Tags: