Νοσοκομείο Metropolitan - Details

Link Details 

Κατάλογος Σελίδων way.gr » Listing Details
Submit Link | Latest Links | Latest Articles | Submit Article | Top Hits  
Login | Register
ID:1610
Title:Νοσοκομείο Metropolitan - http://www.metropolitan-hospital.gr/
Thumbnail:Νοσοκομείο Metropolitan
Pagerank:
PR: 4
Description:Ενα νοσοκομείο τομή στον χώρο της Υγείας, όπου η Επιστήμη και η Φροντίδα συνυπάρχουν αρμονικά. Ενα νοσοκομείο που καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες και διαγνωστικά εργαστήρια.
Category:Υγεία & Ιατρική: Νοσοκομεία & Κλινικές
Date Added:October 29, 2002 10:15:35 PM
Number Hits:431
Tags: