Πρότον Επενδυτική Τράπεζα - Details

Link Details 

Κατάλογος Σελίδων way.gr » Listing Details
Submit Link | Latest Links | Latest Articles | Submit Article | Top Hits  
Login | Register
ID:3791
Title:Πρότον Επενδυτική Τράπεζα - http://www.proton.gr/
Thumbnail:Πρότον Επενδυτική Τράπεζα
Pagerank:
PR: 2
Description:Η PROTONBANK διαφοροποιείται από το εγχώριο χρηματοοικονομικό σύστημα με την προσπάθειά της να προσωποποιήσει τις επενδυτικές υπηρεσίες, με τη χρήση σύγχρονων και σε πολλές περιπτώσεις σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων σε ένα διεθνές φάσμα αγορών. Για να επιτύχει στην προσπάθειά της αυτή, η PROTONBANK δίνει μεγάλη έμφαση στην κατανόηση της συγκεκριμένης ανάγκης κάθε πελάτη, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η από κοινού εξεύρεση της εκάστοτε ενδεδειγμένης λύσης.
Category:Οικονομία & Επιχειρήσεις: Τράπεζες
Date Added:July 23, 2005 01:54:39 PM
Number Hits:28
Tags: