Αardvark - Details

Link Details 

Κατάλογος Σελίδων way.gr » Listing Details
Submit Link | Latest Links | Latest Articles | Submit Article | Top Hits  
Login | Register
ID:605
Title:Αardvark - http://www.aardvark.gr/
Thumbnail:Αardvark
Pagerank:
PR: 3
Description:Σκοπός της εταιρίας μας είναι, η προώθηση και η υποστήριξη προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με στρατηγικό στόχο την συνεχή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.Η φιλοσοφία δράσης της εταιρείας είναι επικεντρωμένη στον χώρο των Business Solutions και στον χώρο των Ερευνητικών και Επιχειρησιακών προγραμμάτων με βάση τα δίκτυα και τις γενικά αποδεκτές τεχνολογίες και standards.
Category:Υπολογιστές & Διαδίκτυο: Εταιρίες Λογισμικού
Date Added:September 27, 2001 11:29:26 AM
Number Hits:36
Tags: