Αναπτυξιακή Επιμελητηρίων Πειραιά, Portal Επιχειρήσεων - Details

Link Details 

Κατάλογος Σελίδων way.gr » Listing Details
Submit Link | Latest Links | Latest Articles | Submit Article | Top Hits  
Login | Register
ID:8720
Title:Αναπτυξιακή Επιμελητηρίων Πειραιά, Portal Επιχειρήσεων - http://www.anep.gr
Thumbnail:Αναπτυξιακή Επιμελητηρίων Πειραιά, Portal Επιχειρήσεων
Pagerank:
PR: 3
Description:Ενημέρωση για τις επιχειρήσεις, την ανταγωνιστηκότητα, τα Ευρωπαϊκά προγράματα, την εφορία τις επενδύσεις και το εμπόριο. Πληροφορίες για αδειοδότηση, ασφαλιστικό, μελέτες και διαγωνισμούς. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως μητρώο επιχειρήσεων, πιστοποιητικό επιχειρήσεως, πληρωμή συνδρομής και ηλεκτρονικές αγορές.
Category:Κυβέρνηση, Φορείς & Πολιτική: Δημόσιοι Οργανισμοί
Date Added:June 22, 2008 03:05:44 AM
Number Hits:5
Tags: