Α-ΖΜarketing.gr - Details

Link Details 

Κατάλογος Σελίδων way.gr » Listing Details
Submit Link | Latest Links | Latest Articles | Submit Article | Top Hits  
Login | Register
ID:8916
Title:Α-ΖΜarketing.gr - http://www.a-zmarketing.gr
Thumbnail:Α-ΖΜarketing.gr
Pagerank:
PR: 5
Description:Το Α-ΖΜarketing.gr έχει στόχο τη διάχυση της πληροφορίας μεταξύ φοιτητών, επαγγελματιών και ακαδημαϊκών στον ευρύτερο χώρο του marketing, ώστε ν? αποτελέσει ένα think-tank δημιουργίας και επικοινωνίας.
Category:Οικονομία & Επιχειρήσεις: Διαφημιστικές
Date Added:September 07, 2008 11:30:24 PM
Number Hits:14
Tags: