ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. - επεξεργασία και εμπορία σκραπ μετάλλων - Details

Link Details 

Κατάλογος Σελίδων way.gr » Listing Details
Submit Link | Latest Links | Latest Articles | Submit Article | Top Hits  
Login | Register
ID:9708
Title:ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. - επεξεργασία και εμπορία σκραπ μετάλλων - http://www.anamet.gr
Thumbnail:ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. - επεξεργασία και εμπορία σκραπ μετάλλων
Pagerank:
PR: 3
Description:Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. ειδικεύεται στην επεξεργασία και εμπορία σκραπ σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Τα γραφεία της εταιρείας και οι κύριες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η ΑΝΑΜΕΤ δραστηριοποιείται ενεργά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τις θυγατρικές ΑΝΑΜΕΤ EOOD (στη Βουλγαρία) και ΑΝΑΜΕΤ DOO (στη Σερβία).
Category:Οικονομία & Επιχειρήσεις: Βιομηχανίες
Date Added:March 14, 2009 06:43:34 PM
Number Hits:55
Tags: